W Reiki uczy się adeptów na poziomie podstawowym, pięć zasad postępowania w życiu. Zasady te wypracowane i przekazane kiedyś przez japońskiego cesarza Meiji zostały przyswojone przez Mikao Usui jako kanon podstawowy dla Reikowca. Usui przypilnował w ten sposób, by Reikowcy byli wyposażani w specyficzny system wartości, ułatwiający im własne życie i relacje z innymi osobami, zwierzętami i środowiskiem naturalnym. Praktyka pokazuje, że te zasady, wdrożone w życie, prowadzą człowieka do stanu błogosławionego szczęścia, stanowiącego cel w buddyzmie. Więcej o pięciu zasadach dowiecie się w artykule: Zasady postępowania z energiami duchowymi.