krok 1 z 2

W myśl ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z odpłatnych usług instytutnoble.pl z uwagi na charakter świadczenia usług, a tym samym do otrzymania zwrotu środków.  ZAMAWIAM