Praktyki i wierzenia bazujące na pojmowaniu relacji pomiędzy światem namacalnym, materialnym, a duchowym to fundamentalne założenia szamanizmu. Najważniejszą rolę w nich pełni szaman, który zdolny jest do podróży pomiędzy tym światem, a zaświatami. Jego funkcja opiera się nie tylko na łączeniu trzech płaszczyzn świat – dolnego (zaświatów), ziemskiego i górnego (niebieskiego duchowego), ale ma na celu również przynieść korzyści całej wspólnocie bądź też poszczególnym jej jednostkom.

Nadzieja ma skrzydła, by

wznieść się na wyżyny;

Ma moc by się unieść

w przestworza przyszłości

i przynieść nam dobrą nowinę!

 

pakiet-sklepInstytut Roberta Noble tworzy grupę ludzi, których zainteresowania obejmują zarówno rozwojem świadomości (poprzez doświadczenia OOBE i Świadome Śnienie), jak również wykorzystaniem praktyk, umożliwiających zrozumienie świata duchowego. Poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń dotyczących eksterioryzacji, mamy możliwość poznać otaczający nas świat, nie tylko materialny, ale i głębszy sens duchowości. W tym celu niewątpliwie pomocny jest pakiet trzech nagrań zatytułowany Ścieżki Szamana.

Podróżując wraz z Szamanem – naszym przewodnikiem – odkrywamy na nowo bogactwo doznań i mocy. Każda z trzech części, z których składa się pakiet „Ścieżek Szamana” umożliwia nam poznanie po kolei każdego z tych światów. Mówimy tu o Dolnym Świecie (korzenie), Środkowym (pień) oraz Górnym (korona). Choć każdy z nich rządzi się własnymi prawami i odsłania nam swoją mądrością życiową, to jednak tworzą one jednolitą całość – tzw. Drzewo Świata.

Serdecznie zapraszam Was w bogatą podróż duchową, którą odkryje przed nami Szaman – przewodnik. Słuchając podróży szamana skompletowałam chyba najróżniejsze rodzaje energii. Każda kolejna część, to jak odkrywanie kolejnej mocy, która prowadzi do celu. Osobistej mocy, jakby energia z drugiej strony wiedziała, która z mocy jest mi osobiście najbardziej potrzebna.

podróż do dolnego świataPierwsza część podrażniła me zmysły powonienia. Długo walczyłam sama ze sobą, a właściwie z brakiem koncentracji. Podchodziłam długo do ćwiczeń, aż w końcu ciało i umysł poddały się słowom lektora. Niesamowita wibracja i brzmienia muzyki, w oparciu o pierwotne instrumenty, prowadziły mnie w głąb siebie. Polecenia „Szamana” sprawiają, że realnie odczuwamy jak nasze ciało i umysł przenosi się w inną rzeczywistość. Spadamy w otchłań, w której poznajemy własne możliwości i moc. A im dłużej się słucha, tym bardziej chce się przeżywać.

 

podróż po zwierzę mocyDruga część przyniosła mi nowe doznania – szamańska muzyka i kojący głos przyniósł ciepły powiew, zimny podmuch. Opanować je, pokierować własną wolą … umiejętność ta z pewnością przyda się w odkrywaniu siebie i wszelkich światów, w których żyjemy. Pierwsze odgłosy muzyki nasuwają wspomnienia lotu samolotem. Od razu chce się oderwać od ziemi, od tego świata. Dźwięk lotu prowadzi nas do lasu… gdzie odnajdujemy przyjemność w poszukiwaniu własnego opiekuna. Melodia, inna aniżeli w pierwszej części, prowadzi nas w inną rzeczywistość. Jakże odmienną od tej, którą widzimy na co dzień. Dodaje realności wydarzeniom, pojawiającym się w naszym umyśle. Wystarczy się ponieść, by przejść przez las, łąką i … spotkać zwierzę mocy. Rozwiązanie może okazać się dla nas wielką zagadką, tak, jak dla mnie. Nagranie pozwala unieść się zmysłom, poznać naprawdę naszego opiekuna zwierzęcego.

 

Tam, gdzie ludzie śpiewają, wejdź;

Ludzie Ci mają dobre serca

O głębokiej więzi uczuć z życiem

dowodzi śpiew unoszący się ponad

taflą rzeczywistości, nie odchodź;

 

Intencja orłaTrzecia część początkowo była dla mnie zaskakująca inna, aniżeli poprzednie. Pierwsze dwa nagrania były formą poszukiwania siebie, wchodzenia w głąb ziemi, świata. Poszukiwaniem wysublimowanych mocy, które będą kształtować nasz charakter i pomagać w osiągnięciu upragnionego celu. Ostatnie nagranie z cyklu „Ścieżki Szamana” pozytywnie uwalnia energię i moc, które ćwiczyliśmy dotychczas. Muzyka medytacyjna pozwala nie tylko odprężyć się i odciąć od otaczającej rzeczywistości. Za pomocą opanowanej medytacji 'odfruwamy’… niczym lot orła.
Warto przeżyć od wszystkie doświadczenia szamańskie od początku, ku wolności.

 

Wysublimowanym uczuciem bilokacji

szukam swego miejsca na Ziemi;

Znużona codziennością rzeczywistości

pragnę wyrazić najczulszą formę

ekspresji kobiecego piękna;

Lewitują duszą nad bezkresem

poszukuję wyspy mej fantazji,

by znaleźć wreszcie ukojenie

w objęciach męskiej siły ramion;

 

            Być może to mało odkrywcze stwierdzenie, że temat szamanizmu jest nadal dość kontrowersyjny dla wielu ludzi. Praktyki i wierzenia szamańskie zawsze były owiane nutą tajemnicy, co wzbudza najróżniejsze, niejednokrotnie bardzo skrajne emocje. Ciężko jednak wyrokować, nie zgłębiając tak szerokiego i niewątpliwie interesującego zagadnienia. Tym bardziej zachęcam do skorzystania z nagrań „Ścieżki Szamana”. Dzięki nim odkrywamy stopniowo pozytywny wpływ medytacji na nasz odbiór współistniejących światów pod przewodnictwem Szamana.

Ścieżki Szamanato z pewnością pozytywne krok w rozwoju energetycznym, który daje bardzo dużo korzyści takich jak: polepszenie kondycji zdrowotnej, wzrost naszej duchowości i postrzegania energii. Muzyka, nawiązująca do instrumentów pierwotnych, umożliwia nam powrót do korzeni naszych wierzeń, przekonań. Jest także nieodzowną pomocą w kształtowaniu naszych zdolności psychicznych i wizualizacji naszej energetycznej drogi. „Ścieżki Szamana” stają się tym samym przewodnikiem, który uczy nas wykorzystywać ciało energetyczne w gromadzeniu, a później wykorzystywaniu pozytywnych mocy i energii niezbędnych przy doświadczeniach spoza ciała. Czas, jaki musimy poświęcić na rozwój tych umiejętności, jest bardzo różny. Zależny od takich czynników, jak aktualny stan naszego umysłu czy zdolności koncentracji. Jednakże w każdym przypadku nagrania „Ścieżki Szamana” stają się podstawowym i efektywnym wsparciem w naszym rozwoju duchowym.

Pozdrawiam serdecznie,
Justyna D.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *