mystery-manRobert urodził się w przepięknej Wielkopolsce. W wieku jedenastu lat trafiła do jego rąk pierwsza z książek Trylogii Roberta A. Monroe „Podróże Poza Ciałem”.  Po przeczytaniu jej zrozumiał on, że świat, który go otacza nie jest tylko jedynym rzeczywistym światem. Dzięki R.A. Monroe wiedział już, że poza naszą fizyczną rzeczywistością istnieją również inne światy rzeczywiste, do których możemy mieć dostęp tu i teraz bez potrzeby odejścia z tego świata, inaczej mówiąc naszej śmierci. Chęć dostępu do światów pośmiertnych, czy innych cywilizacji, niejednokrotnie na dużo wyższym poziomie rozwoju świadomości, aniżeli nasza ziemska, poznania nowej wiedzy i rozszerzenia horyzontów, doprowadziła go poprzez lata treningów do bycia jednym z najlepszych podróżników astralnych w Polsce. Nie była to bynajmniej łatwa droga. Pierwsze pięć lat, aż do roku 2000 spędził na wielu nieudanych próbach opuszczenia ciała fizycznego. W poszukiwaniu złotego środka na eksterioryzację astralną, zasięgnął wiedzy książkowej i internetowej, dostępnej nie tylko w Polsce.

   Jednak zaciętość i nieugięta wola w chęci osiągnięcia upragnionego celu, przyniosła w sierpniu roku milenium pożądany skutek – Robert po raz pierwszy opuścił ciało!

   R.A. Monroe napisał: „W momencie, w którym raz otworzyłeś się na inną rzeczywistość, tracisz możliwość zamykania się na nią – i to niezależnie od twoich starań”.

   Robert miał już pierwsze wyjście za sobą, wiec pomyślał sobie, że według słów R.A. Monroe, poprzez swoje pierwsze wyjście, przekroczył ten tak zwany próg i otworzył się na inna rzeczywistość. Teraz wyjścia będą następowały jedno po drugim, bez jakichkolwiek wysiłków – teraz nie ma już odwrotu. Jakże się mylił. Przez kolejne trzy miesiące nie udało się mu ani razu opuścić swego fizycznego ciała. Zrozumiał wtedy, że samo wyjście nie otwiera bram do innych światów, lecz technika, ćwiczenia i nieodparta chęć wyjścia jest receptą na powodzenie. Od tamtej pory jest aktywnym propagatorem eksterioryzacji astralnej, ciągle udoskonalając techniki wychodzenia z ciała. W 2008 roku, chcąc zarazić swoją pasją innych, udostępnił na swojej stronie internetowej napisaną przez siebie książkę „OOBE Drugie Życie Poza Ciałem”. Opisał w niej praktyczne porady na temat metodyki opuszczania ciała. Jeszcze w tym samym roku, stworzył dla tych, dla których materiał zawarty w książce nie był dostatecznie wystarczający, internetowy kurs składający się z materiałów filmowych, nagrań audio-sugestywnych i indywidualnie dopasowanych ćwiczeń. W roku 2011 brał udział w tworzeniu OOBE Symulatora, nagrań audio pomocnych przy nauce OBE. W 2012 napisał książkę (e-book) „OOBE Lęk Pierwotny”, w której omówił temat strachu związany z praktyką wychodzenia z ciała. W maju 2013 r. Założył Instytut Roberta Noble, w którym skupia pasjonatów podroży astralnych (OBE). Są to ludzie badający i eksperymentujący, chcący zrozumieć naturę naszej wielowymiarowej rzeczywistości. W tym samym też roku Robert Noble stworzył nagrania audio z medytacją prowadzoną zatytułowaną: “Ścieżki Szamana“, które mają na celu wprowadzenie uczestnika w stan Duchowej Podróży.  Rok później w Instytucie zostaje wydana przez Roberta książka (ebook), będąca odpowiedzią na potrzeby czytelników: “OOBE – Wasze Pytania Moje Odpowiedzi Cz.1“. W listopadzie 2014r. została wydana wersja drukowana książki OOBE. Drugie życie poza ciałem. Jest to pozycja wydana przez wydawnictwo Illuminatio, gdzie Robert opisuje krok po kroku jak zacząć praktykę wychodzenia z ciała. Jest to najlepszy poradnik jaki ukazał się w tej tematyce.

We wrześniu 2016 roku ukazała się kolejna książka Roberta Noble wydana przez Wydawnictwo Instytut Roberta Noble pt. OOBE. Ścieżka Serca. To wibrująca od emocji opowieść na temat ścieżki jaką Robert podąża w swoim życiu.

04 października 2019r. ukazała się drukowana wersja książki OOBE. Lęk pierwotny w której Robert zawarł praktyczne porady dotyczące radzenia sobie z lękiem i strachem nie tylko w OOBE ale w życiu codziennym.

Obecnie Robert Noble nadal aktywnie propaguje wiedzę w zakresie rozwoju świadomości.