czakry-300x207

Życie jest energią, a czakry dotyczą tej energii.

Uniwersalna siła życiowa krąży wewnątrz nas, przynosząc nam życiowe doświadczenia.

Czakry są wirującymi ośrodkami, ulokowanymi wzdłuż kręgosłupa, od jego podstawy, aż do czubka głowy. Każda z tych siedmiu czakr daje inny pogląd na życie. Jeśli wyobrazimy sobie czakry jako siedem pięter budynku to widok z najniższego piętra znacząco różni się od widoku z wyższych pięter, a negatywne programy sprawiają, iż widok jest nieczysty i niewyraźny. Wszelkie blokady czy ograniczenia w krążeniu energii życiowej powodują choroby, dyskomfort, brak energii, depresje. Całkowita blokada powoduje zerwanie połączenia z siłami życiowymi, a w efekcie śmierć. Stopień wydajności czakr to czynnik różniący ludzi jako jednostki.

 


 1CZAKRA PODSTAWY   

MULADHARA   

POTRZEBA PRZETRWANIA

Żywioł-Ziemia

Kolor-Czerwony

Kamienie szlachetne-Rubin, Granat

Lokalizacja-Podstawa kości ogonowej

Jest to korzeń jaźni, najgłębsze połączenie z ciałem i ziemią. Tkwiące w nas zwierzę, część nas która najdalsza jest od boskiego zjednoczenia i która kieruje się prawem „nie ufaj nikomu”. Czakra najbliżej związana z instynktem przetrwania. Odpowiada za witalność, karierę, finanse, poczucie bezpieczeństwa. Jest agresywna, ponieważ najbardziej oddalona od reszty czakr. Niestety u większości z nas działa nieprawidłowo, przez wbudowany program strachu przed życiem.

Czakra podstawy bezpośrednio połączona z ciałem eterycznym, inteligencja podświadomości to w niej zawierają się nasze struktury lękowe, które zniekształcają pole morfologiczne.

Aby zrównoważyć tę czakrę potrzebna jest praca nad nią nad naszymi lękami  oraz wiara w cudowną rzeczywistość. Jeśli odnajdzie się równowaga odnajdzie się również środowisko w którym będziemy świetnie prosperować. W stanie braku równowagi może się to manifestować w postaci faktycznych braków w świecie materialnym. Strach przysłania nam percepcje, można wtedy podchodzić do życia z pozycji ofiary i widzieć wtedy same scenariusze, które podtrzymują przekonanie o niedostatku.

Gdy czujesz lęk związany z problemem materialnym wyjdź na spacer do parku, wśród przyrody po to by się jednoczyć i poczuć w sobie siłę życiową. Zdrowa manifestacja poziomu tej czakry zawiera w sobie poczucie bezpieczeństwa, powiązanie z Matką Ziemią, osiąganie materialnych sukcesów, mnóstwo energii.

Dobrym sposobem na aktywacje tej czakry jest sport, im więcej w nim rywalizacji i związany z ryzykiem tym lepiej. Kiedy energia czakry zrównoważy się naturalnie zacznie rosnąć do drugiej czakry.

 


2CZAKRA SAKRALNA                                                  

SVADHISTHANA

POGOŃ ZA PRZYJEMNOŚCIAMI                                                     

Żywioł- Woda

Kolor- Pomarańczowy

Kamienie Szlachetne- Karneol, Bursztyn

Lokalizacja- Okolice miednicy

Nadrzędnym napędem tego ośrodka jest poszukiwanie przyjemności, zdolność przyciągania wszystkiego czego o czym się marzy, pragnienie bycia atrakcyjnym, by móc zatracać się w świecie doznań zmysłowych. Gdy pierwszą czakrę satysfakcjonuje przeżycie, druga czakra rozbudza pragnienie czerpania radości.

Zaburzenia tej czakry powstają w dzieciństwie oraz okresie dojrzewania spowodowane zakazami i nakazami. Im więcej tabu na temat seksu tym więcej zaburzeń. Tworzy to nasze poczucie winy i podświadomą potrzebę ukarania za grzechy. W stanie zaburzenia poczucie przyjemności nie jest dopełnione przez poczucie spełnienia i zaczyna się nieskończona wyprawa po mocniejsze wrażenia. Wskazówką co do nierównowagi w tej czakrze jest zatracanie się w różnych nałogach, seksie, narkotykach, alkoholu, jedzeniu. Innym elementem jest lęk dotyczący własnego wyglądu.

Gdy porównujesz się z innymi i czujesz się przy tym niekomfortowo to znak, iż powinno się popracować nas tą czakrą.

Życie pełne twórczej pasji to oznaka prawidłowo pracującej czakry. Związek z naturą, sztuką, tańcem to techniki wzbogacające. Pewność siebie oparta na pozytywnym wizerunku oraz wiedza, iż posiadasz zdolność przyciągania czego potrzebujesz to cechy czakry sakralnej. Utrzymywanie tej czakry w stanie równowagi wymaga otwarcia się na głęboką satysfakcję podczas doświadczania zmysłowych rozkoszy.

 


3CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO   

MANIPURA         

SILNA WOLA

Żywioł -Ogień

Kolor-Żółty

Kamienie szlachetne-Cytryn, Bursztyn, Turmalin, Topaz

Lokalizacja-Splot słoneczny

Cechy czakry to pewność siebie, poczucie własnej wartości, możliwość wywierania wpływu na innych, wyznaczanie sobie granic, siedziba silnej woli, promieniowanie na otoczenie, harmonijne emocje.

Czakra ta jest miejscem gdzie zdajemy testy wymagające odwagi. Czakra podstawy zadowala się przetrwaniem, czakra  sakralna poszukuje przyjemności, a czakra splotu rozwojem panowania nad sobą, samodyscypliną.

Równowaga to akceptacja tej natury, ile ludzi tyle poglądów.

Brak równowagi pochodzi z dwóch biegunów, nad lub niedostatecznego użycia silnej woli. Przy pierwszej wersji dominują konflikty przez przekonanie, iż brak kontroli skończy się niepowodzeniem. Przy drugiej wersji niedostatecznego użycia silnej woli jest wrażenie bycia wykorzystanym, poczucie beznadziejności, brak asertywności.

Dysharmonia może być wynikiem zaburzeń w dwóch pierwszych czakrach, gdyż energia będzie powodowała zaburzenia zakłócenia w wyższych.

Równowaga obdarowuje zdolnością współpracy, pewnością siebie. Życie jest wtedy plastyczne, a cele realizują się gładko.

Gdy podejmujesz ważną decyzję sięgaj po moc trzeciej czakry. Odsuń wszystkie reakcje i zanurz się w jej głębi. Zaufaj temu co narodziło się z równowagi.

Koncentracja na tej czakrze podczas ćwiczeń fizycznych pomaga silnej woli wykonać ćwiczenie lepiej.

 


4CZAKRA SERCA 

ANAHATA

BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ

Żywioł-Powietrze

Kolor-Zielony, Różowy

Kamienie szlachetne-Awanturyn, Różowy kwarc

Lokalizacja- Serce

Ścieżka serca ma swe źródło w cieple i radości. Im bardziej kochasz tym więcej miłości przyciągasz do swego życia. Trzy pierwsze czakry to siedziba ego, rozbudzone serce jest pośrednikiem pomiędzy ego a duchem.

Odnajdywanie tego co kochasz robić , czerpanie z tego radości i dzielenie się tym z innymi to jest to co odkrywa nasze prawdziwe serce. Znakiem rozbudzenia jest moment kiedy dajemy nie oczekując nic w zamian. W naturalny sposób rezygnujemy z rywalizacji na rzecz współpracy. Budzi się również współczucie, gdyż uświadamiasz sobie, że jesteśmy tu wszyscy połączeni.

Gdy emanujesz spokojem, radością zarażasz tym  i przyciągasz coraz więcej innych. Im więcej czerpiesz ze źródła tym więcej energii dajesz. Gdy zaczniesz dawać zbyt dużo nastąpi wewnętrzne wypalenie. Osobiste źródło wypala się, ale źródło wszechświata nigdy. Zadaj pytanie co mnie inspiruje? I połącz się z tym w celu uzupełnienia braku.

Na poziomie serca uwalniasz się od oceniania innych i przyzwyczajenia obrony.

Seks z otwartym sercem jest mieszanką dawania i brania. Uczysz się wtedy kochać z partnerem i jego boskością. Na tym poziomie odrzucane są związki oparte na przywiązaniu, gdyż przywiązanie rodzi się ze strachu.

Nierównowaga czwartej czakry symbolizuje tym, iż istnieją niezdrowe relacje z innymi. Skutkiem tego jest robienie wszystkiego, by uzyskać akceptację.

Brak równowagi to także wrażliwość na los innych może doprowadzić do nieskończonego się żalu. A gdy cierpisz z powodu cierpienia innych przyczyniasz się do zwiększenia ilości cierpień na świecie.

Współczujące serce nie osądza tych którzy nie rozbudzili się na tyle, by przemieścić się poza trzy pierwsze czakry, zamiast tego rodzi się życzliwość.

 


5CZAKRA GARDŁA

VISHUDDHA

KREATYWNOŚĆ 

Żywioł – Eter

Kolor- Błękit nieba

Kamienie szlachetne – Celestyt, Akwamaryna, Chryzokola

Lokalizacja-Gardło

Piąta czakra zmusza do wyrażenia siebie w jak najbardziej twórczy sposób. Kreatywność rodzi się gdy spostrzeżenia osobiste łączą się z umysłem zbiorowym. Wraz z rozbudzeniem tej czakry następuje przyspieszenia energii co odczuwa się jako nerwowość i stan lękowy.

Czakra ta dodaje odwagi do głoszenia swoich teorii i osobistych prawd. Prawdy te wyzwolone są z umiejętności patrzenia na świat ze świeżego punktu widzenia. Otwarta czakra gardła to świetne pomysły i sukcesy dzięki przedsiębiorczości. Cokolwiek robisz masz zawsze świeże poglądy na sytuacje w jakiej się znajdujesz.

Wyższe czakry łączą nas z wyższym wymiarem naszego gatunku.

Gdy czakra jest niezrównoważona występują podstępy i oszukiwanie dla osobistej korzyści. Następną cechą dysfunkcji jest niemożność wyrażenia siebie. Prowadzi to do uczucia wyobcowania. Jeszcze jedną cechą jest nieumiejętność radzenia sobie z energią typu trema przed występem.

By przełamać blokady twórcze należy skupić się na tym ośrodku, oddychać przez niego i pozwolić kreatywności swobodnie przepłynąć.

 


6TRZECIE OKO

ADJNA                                                                       

INTUICJA

Żywioł-Rad                                                                             

Kolor-Indygo

Kamienie szlachetne-Fluoryt ,Turmalin niebieski            

Lokalizacja-Na wysokości czoła pomiędzy brwiami                                                         

Szósta Czakra niesie inspiracje dla iluzji, zabiera poza rzeczywistość ograniczoną zmysłami. To czy wyobraźnia zabierze do wiary czy strachu, inspiracji czy urojeń zależy od dyscypliny.

Kiedy pracujesz nad tą czakrą wyostrza się intuicja. Ona używana w pracy, w relacjach daje mnóstwo korzyści.

Ukierunkowana wyobraźnia ,wizualizacja są metodami wydostania się poza obszar jaźni. Trzeba nauczyć się uciszać wątpiący umysł dzięki duchowej woli i poprowadzeniu go w miejsce gdzie rodzi się inspiracja.

Gdy wznosimy się na poziom tej czakry uwalniamy się od biegunowości, nic wtedy nie zaskakuje ani nie mąci spokoju. Doświadczamy błogości, boską perfekcję. Widzimy poza umysłem, między słowami, postrzegamy świat intuicyjnie.

Zakłócenia równowagi są zwykle spowodowane odłączeniem wyobraźni od rzeczywistości. Pozwolenie by ogarnął nas strach, należy rozwinąć pozycje „świadka” by poruszać się ponad obszarami lęku.

Nadmierne zastanawianie się na jakim się jest poziomie rozwoju i porównywaniu się do innych jest wiadomym znakiem dysharmonii.

Poczucie winy to również dysharmonia tej czakry spowodowana często przekonaniami religijnymi.

Źródłem cierpienia jest odseparowanie od boskości. Kiedy czujesz, że życie nie ma celu, skoncentruj się na tej czakrze i znajdź znaczenie.

 


7CZAKRA KORONY                                                                      

SAHASRARA

DUCHOWOŚĆ                                                                   

Żywioł- Magnetyt

Kolor-Fiolet

Kamienie Szlachetne-Czysty Kwarc

Lokalizacja -Czubek Głowy

Czakra ta budzi nas do ujrzenia celu naszej duszy w tym życiu. Nie można wtedy zaprzeczyć temu celowi, a wiedza ta niesie dużą odpowiedzialność. Jeśli zaprzeczysz, cofasz się ku niższym czakrom. Najlepszym określeniem tej czakry jest świętość, ale bez poświęceń, gdyż poświęcenie jest formą duchowego samobójstwa.

Temu poziomowi towarzyszy świadomość wieczności. Kiedy zdasz sobie sprawę, iż prawo przyczynowo-skutkowe działa przez wieczność, zaczniesz dawać więcej swej energii w naprawę swych błędów.

Naszym przeznaczeniem jest być istotami w pełni czerpiącymi z życia. Kiedy poczujesz moc totalnego połączenia wszystko inne blednie. Ego wtedy oddaje swą władzę i poddaje się woli boskiej, najczęściej uzyskujesz czego ego pragnęło, a nawet więcej. Kluczem jest wtedy silna wiara w boskość.

Brak równowagi prowadzi do utożsamieniem się ze swoimi lękami, które manifestują się jako nawiedzające istoty. Jest to życie w odrębnej rzeczywistości, bez uziemienia w niższych czakrach.

Innym zaburzeniem jest coś takiego jak mentalność ” listy zakupów ” i medytacja nad nimi. To niewątpliwie działa.  Niestety listę tę sporządza ego, a gdy ego angażuje się w wyższe czakry równowaga nie może być osiągnięta.

 


CZAKRY A GRUCZOŁY DOKREWNE                                    

Czakry są powiązane z naszym ciałem fizycznym, gdy wiemy na jakim poziomie znajduje się narząd i z jaka czakrą i z jakimi aspektami w życiu jest powiązany możemy pracować nad swoim uzdrowieniem.

Czakra podstawy jest powiązana z nadnerczami które wydzielają glikokortykoidy i mineralokortykoidy. Gdy jest ich za mało nasze siły życiowe szybko wyczerpują się i wymaga to uzupełnienia hormonu.

Tutaj znajdują się nasze oprogramowania lękowe, pamięć komórkowa, zapisy związane z ciałem eterycznym. Ciało to znajduje się najbliżej naszego ciała fizycznego i jest przyczyną naszych chorób. Lęki świadome jak i nieświadome powodują blokadę w sensie komunikacji ze sobą. Szybko tracimy energię, odporność.

Czakra sakralna to jajniki i jądro. Gdy jest zaburzona energetycznie występują problemy z menstruacją, bezpłodnością itp.

Czakra związana z ciałem emocjonalnym. Praca nad nią to miedzy innymi praca nad swymi emocjami.

Czakra splotu słonecznego to trzustka.

Czakra związana z ego z ciałem mentalnym. Gdy kierujemy się tylko intelektem dochodzi często do frustracji z powodu krytyki, oceniania. Złość powoduje zaburzenia pracy trzustki np. atak cukrzycy. Wskazana praca z ego, by nie utożsamiać się z nim, uznać jako obcą strukturę.

Czakra serca – grasica (immunologia). Gdy jest niewydolna układ immunologiczny jest nieaktywny.

Czakra związana z ciałem astralnym. Otwarcie się na miłość bezwarunkową aktywuje tę czakrę i podłącza poprzez grasicę do wyższych czakr. Aktywacja jest równoznaczna z opuszczeniem sfery lękowej.

Czakra gardła – tarczyca, przytarczyce.

Zaburzenia tej czakry wynikają z braku wiary w siebie. Spowodowane to jest uznaniem władzy ego nad sobą. Wierzymy wtedy w swoją beznadziejność, decydujemy na kompromisy, nie wyrażamy pragnień, a owocuje to wtedy problemami z tarczycą.

Czakra Trzecie Oko – przysadka, ważny narząd produkujący hormony regulujące pracę tarczycy, jajników, jąder, nadnercza.

Czakra związana z ciałem niebieskim. To intuicja, która pracuje z sercem. U większości pracuje źle, gdyż czakra jest zamknięta. Zdrowa szyszynka oznacza dobrą komunikację z wyższymi planami.

Czakra korony – połączona z umysłem planetarnym nie wywołuje zaburzeń hormonalnych.

Klasyczne leczenie medyczne  nie jest w stanie wyleczyć z zaburzeń hormonalnych, możliwe jest tylko utrzymanie na jakiś czas równowagi.

Karolina


 

Źródła :
Tu
Tu
Tu